Swahili Home | Swahili 101 | Basic Vocabulary | Basic Grammar | Reading101 | Phrases101 | Swahili Text

Vikid Swahili Text

Mkulima alikuwa na punda wake.
Siku moja mkulima alimwambia mwanawe
"Huyu punda wetu ni mzuri sana, tukimauza tutapata pesa nyingi.
The farmer had his donkey.
One day the farmer told his son
"This donkey of ours is very good, if we sell it we will get a lot of money.
Mkulima alikuwa na         The farmer had
punda                donkey
wake.                his.
Siku moja              one Day
mkulima alimwambia         the farmer told him
mwanawe               his son
"Huyu punda wetu          "This is our donkey
ni mzuri sana,           it's very nice,
tukimauza tutapata         if we sell it we will get it
pesa nyingi.            a lot of money.

http://thevikidtruth.com/wiki/?swtext

12apr23   admin