Esperanto | Plean Ilustrita Vortaro | Artikoloj | Legaĵo | Skriptoj Vortaro | DaoDeJing | Bibilio | Citiloj | Sidarto | Notoj |

Text-to-speech | Vortaro | Lernu | esperanto-400

Esperanto

Esperanto is a wonderful language that I have been studying for a few years now. Like all language learning projects, its a little hard going, especially when no one around you speaks it and everyone thinks your crazy for just trying! However I have fallen a little in love with the malgranda lingvo.

I am working (very sporadically) on a few projects in Esperanto. You can find my articles and translations below

Esperanto estas mirinda lingvo, kiun mi studas de kelkaj jaroj nun. Kiel ĉiuj lingvolernaj projektoj, ĝi iomete malfacilas, precipe kiam neniu ĉirkaŭ vi parolas ĝin kaj ĉiuj pensas ke vi frenezas nur provi! Tamen mi enamiĝis iomete al la malgranda lingvo.

Mi laboras (tre sporade) pri kelkaj projektoj en Esperanto. Vi povas trovi miajn artikolojn kaj tradukojn sube

Vortoj

  • deirpunkto
  • gufujo
  • senpere
  • Links

    http://thevikidtruth.com/wiki/?esperanto

    06apr23   admin